HJEM

Følg meg

HR for Hire

Jeg leverer også tjenester

innen HR og HMS for kortere eller

lengre perioder.

Ta kontakt for mer

informasjon.

ARBEIDSRETT

 

Rådgivning innen hele det arbeidsrettslige feltet

 

Varslingssaker

 

Faktaundersøkelse

ARBEIDSMILJØ-

UTVIKLING

Rådgivning innen helse,

miljø og sikkerhet

 

Oppfølgning av sykefravær

Nærværsprosjekt

Trusler og vold

Omstilling

ANBUD

 

Rådgivning innen anbudsregler

 

Praktisk bistand i anbudsprosess

Copyright @ All Rights Reserved