HJEM

Pga dødsfall er dette firmaet avviklet. For mer informasjon kontakt Per Hilmar Nybø på email: per.nybo@spv.no


ARBEIDSRETT


Rådgivning innen hele det arbeidsrettslige feltet


Varslingssaker


Faktaundersøkelse

ARBEIDSMILJØ-

UTVIKLING

Rådgivning innen helse,

miljø og sikkerhet


Oppfølgning av sykefravær

Nærværsprosjekt

Trusler og vold

Omstilling

ANBUD


Rådgivning innen anbudsregler


Praktisk bistand i anbudsprosess

Copyright @ All Rights Reserved